Strona główna

Witamy

Za pośrednictwem tej strony chcielibyśmy przekazać informacje dotyczące remediacji gruntu przy ulicy Obozowej 20  w Warszawie,  gdzie w przyszłości powstanie osiedle Wola Libre.  Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące zaplanowanego przez nas procesu bezpiecznego usunięcia historycznych zanieczyszczeń, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.  Jest to ważna inicjatywa w kontekście rozwoju Woli i wzrostu znaczenia tej poprzemysłowej dzielnicy na mapie gospodarczej Warszawy.

Remediacja to stosunkowo nowa praktyka na polskim rynku, stąd może budzić obawy. Jak pokazują jednak  doświadczenia z innych krajów, historyczne zanieczyszczenia można w pełni bezpiecznie usunąć i nie ma żadnych przeciwwskazań, aby na terenach poddanych oczyszczaniu gruntu powstały później budynki mieszkalne. Wdrożenie prac poprzedziły wielomiesięczne badania gruntu i opracowanie szczegółowej metodologii, której podstawą jest bezpieczeństwo pracowników budowy i okolicznych mieszkańców. Budowa budynków mieszkalnych w ramach inwestycji nastąpi dopiero po zakończeniu remediacji.

Remediacja to oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeń powstałych np. w wyniku działalności przemysłowej. Zanieczyszczenia znalezione przy ul. Obozowej 20 w Warszawie mają charakter historyczny, w momencie rozpoczęcia inwestycji Wola Libre nie wiedziano o ich istnieniu.

Bezpieczne i trwałe usunięcie zanieczyszczonych gruntów

Jako firma, która hołduje zasadom zrównoważonego rozwoju, podjęliśmy decyzję o usunięciu na własny koszt historycznych zanieczyszczeń, postępując zgodnie z przepisami polskiego prawa.  Uważamy, że transparentne przeprowadzenie procesu remediacji jest ważnym elementem rewitalizacji poindustrialnych terenów Woli.

Planowane prace będą prowadzone pod ścisłym nadzorem i z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Podstawą metodologii oczyszczania gruntów jest bezpieczeństwo zarówno pracowników budowy jak i okolicznych mieszkańców. Proces zakłada m.in. odgazowanie gruntu metodą ventingu z zastosowaniem filtrów z  węglem aktywnym oraz prowadzenie najbardziej skomplikowanych prac wydobywczych pod namiotami. Ponadto na terenie inwestycji codziennie prowadzone są badania czystości powietrza, które nie wykazują żadnych przekroczeń. System monitoringu do kontroli jakości powietrza będzie działał przez cały okres trwania operacji usuwania zanieczyszczeń.

Budowa budynków mieszkalnych nastąpi dopiero po całkowitym oczyszczeniu gruntów

Budowa budynków mieszkalnych w ramach inwestycji Wola Libre nastąpi po oczyszczeniu gruntów. Transparentne przeprowadzenie remediacji zapewni wysoką wartość nieruchomości przyszłym właścicielom mieszkań oraz przełoży się na długofalowe korzyści dla wszystkich mieszkańców okolic. Planowany termin zakończenia budowy to IV kwartał 2017 roku.